Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2020-08-14
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2019-10-26 02:30:45 Pątnów 2 B9 474 Niesprawne urzadzenia w obrebie turbiny 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2019-10-24 20:24:18 Pątnów 1 B6 200 Niesprawne urzadzenia pomocnicze turbiny 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2019-10-20 22:56:23 Pątnów 1 B5 200 Niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2019-10-16 02:59:05 Pątnów 1 B1 222 Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrenie turbozespolu 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2019-10-15 20:16:03 Pątnów 2 B9 474 niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2019-10-15 20:14:40 Pątnów 2 B9 474 niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla 288 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2019-10-14 07:03:08 Pątnów 1 B1 222 niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2019-09-20 00:58:45 Pątnów 1 B5 200 niesprawne urzadzenia po stronie kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA