Temporary limitation production of power

Last updated on: 2021-10-24
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2014-02-19 08:08:32 Adamów B4 120 Awaria wygarniacza żużla 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-17 22:26:15 Adamów B3 120 Wymiana silnika wentylatora ciągu nr 2 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-10 07:24:51 Pątnów 1 B5 200 nieszczelność w kotle 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-07 09:20:09 Adamów B4 120 Awaria zabezpieczeń technologicznych 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-07 08:04:52 Adamów B2 120 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła, remont wymurówki kotła na przewale. 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-03 16:25:58 Pątnów 1 B4 200 Nieszczelny podgrzewacz wody 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-03 00:06:10 Adamów B2 120 Uszkodzone odwodnienie za zasuwy głównej parowej. 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-02 17:38:33 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Unplanned Ended ZE PAK SA