Data aktualizacji: 2024-04-17

Laboratorium CBJ

Laboratorium Centrum Badań Jakości jest akredytowane przez PCA nr AB 949. Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 949 jaki posiada jest dowodem wysokich kompetencji i jakości technicznej laboratoriów, wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz spełniania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium wykonuje analizy fizykochemiczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. Pracuje także na potrzeby firm zewnętrznych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi z wymaganiami prawnymi, a w szczególności wymaganiami ochrony środowiska.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 949

Kontakt w sprawach wykonania badań:

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •