Data aktualizacji: 2020-06-19

Alojzy Z. Nowak

Pan Alojzy Z. Nowak w 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. — doktora habilitowanego; oraz w 1992 r. studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. studia w zakresie bankowość, finanse i ubezpieczenia na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 r. odbył studia w zakresie ekonomii międzynarodowej na Free University of Berlin, a w 1997 r. studia w zakresie International Economics at RUCA (Antwerpia). W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 r.), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Jest członkiem w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", "Journal of Interdiscciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członkiem Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie".

 

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 15 lat byłbył także kierownikiem Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach, w Korei, w Niemczech i w Rosji.

 

Ponadto, pełnił bądź pełni funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, Ministra Finansów, prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Na przestrzeni lat był lub jest członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., PZU S.A., Banku Millennium S.A. Był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

 

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

 

W grudniu 2018r. wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata — wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •