Data aktualizacji: 2017-12-13

Sławomir Zakrzewski

 

Wykształcenie

1972 – Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa; Inżynier Budownictwa

1964 – Liceum Ogólnokształcące im. Chełmońskiego w Łowiczu

 

Praktyki, Kursy, Szkolenia

 • Osoba będąca w składzie Państwowego Zasobu Kadrowego
 • Państwowy kurs Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
 • Zarządzanie projektami nakierowanymi na cele – szkolenie zorganizowane dla kadry zarządzającej      bankowością
 • Uprawnienie wykonawcze w zakresie budowy dróg i mostów oraz obiektów mieszkalnych i przemysłowych

- budowa dróg, autostrad, mostów i wiaduktów bez ograniczeń

- budowa obiektów przemysłowych bez ograniczeń

- budowa budynków mieszkalnych i biurowych bez ograniczeń

 • Ograniczone uprawnienie projektowe w ww. zakresie

 

Przebieg pacy zawodowej

2014 – 2016 Doradca Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełdy Towarowej Energii

2011 – 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA

08.2004 – 04.2007 Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w Agencji Mienia Wojskowego

01.2003 – 07.2004 Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych

05.2002 – 06.2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki „Wars” SA

11.2001 – 03.2002 Prezes Agencji Prywatyzacji

12.2000 – 11.2001 Ekspert ds. sprzedaży w banku PKO BP SA

06.2000 – 11.2001 Doradca Zarządu spółki „Centrum Finansowe Puławska” Sp. z o.o. – Doradztwo przy przygotowaniu kompleksowego projektu i realizacji osiedla mieszkalnego „Marina Mokotów” w Warszawie na 5000 jednostek mieszkalnych

1994 – 1998 Doradca Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

02.1997 – 11.1997 Członek zespołu eksperckiego ds. opracowania programu polityki przekształceń własnościowych w przemyśle elektroenergetycznym przy Ministrze Skarbu Państwa

1997 – 1998 Wiceprezes Agencji Prywatyzacji

1994 – 1996 Dyrektor Zarządzający w spółce „Consbud” Sp. z o.o. – budowa obiektów mieszkalnych, przemysłowych oraz dróg i placy składowych

1991 – 1994 Prezes Zarządu spółki „Inwest Wars” Sp. z o.o. – budowa obiektów mieszkalnych

1990 – 1991 Dyrektor Generalny spółki „Franpol” – budowa obiektów mieszkalnych

1988 – 1990 Pełnomocnik Dyrektora Centrali Handlu Zagranicznego „Budimex” w Bułgarii – budowa obiektów przemysłowych i hoteli

1985 – 1988 Dyrektor budowy elektrowni atomowej w Bułgarii dwa bloki energetyczne po 1000 MW każdy.

1979 – 1983 Kierownik budowy, Generalny Wykonawca budowa Elektrowni w Czechosłowacji – obiekt główny elektrowni 5 bloków po 220 MW każdy wraz z obiektami towarzyszącymi oraz układem drogowym

1977 – 1979 Dyrektor budowy, Generalny Wykonawca budowa Elektrociepłowni we Włocławku – bloki energetyczne dla potrzeb Zakładów Azotowych Polichlorkuwinilu

1975 – 1977 Budowa obiektów przemysłowo-biurowych oraz dróg dla Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu

1973 – 1975 Budowa trasy łazienkowskiej – budowa dróg, mostów, wiaduktów i estakad zjazdowych

 

 

Pan Sławomir Zakrzewski złożył Spółce oświadczenie, zgodnie z którym spełnia on kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •