Data aktualizacji: 2017-07-03

Tomasz Szeląg

Wykształcenie

Tomasz Szeląg ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny.

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

W latach 2000-2003 był asystentem w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, by w maju 2003 r. obronić doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów miedzi i zostać adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2003 - 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę zawodową, zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 r. pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź, a następnie Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego, by we wrześniu 2004 r. zostać Dyrektorem tego Departamentu. W grudniu 2004 r. został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 r. Od kwietnia 2007 r. do czerwca 2008 r. pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog, które sprawował do marca 2009 r. Od maja 2009 r. do września 2016 r. był Członkiem Zarządu ds. Finansów w Cyfrowym Polsacie. Od roku 2010 zasiadał w zarządach licznych spółek z Grupy Polsat, w tym: Telewizja Polsat, INFO-TV-FM Sp. z o.o., CPSPV1 i CPSPV2, Plus TM Management oraz Polkomtel Sp. z o.o.

 

Tomasz Szeląg zasiada w Radach Nadzorczych: Cyfrowy Polsat SA, Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o., Plus Bank SA. oraz Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA i PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA


 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •