Data aktualizacji: 2020-12-09

Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz

 

Zygmunt Solorz jest jednym z największych inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzącym od niemal 40 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Jest powszechnie uznawany za jednego najbardziej renomowanych, skutecznych i osiągających sukcesy polskich przedsiębiorców.

 

Największym osiągnięciem i ukoronowaniem drogi biznesowej Zygmunta Solorza jest stworzenie największej polskiej prywatnej firmy, powstałej na bazie polskiego kapitału - Grupy Polsat. Wchodzące w jej skład: Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. (których Zygmunt Solorz jest również założycielem), Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus), Netia S.A. i Grupa Interia tworzą dziś największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną.

 

Obecnie Zygmunt Solorz koncentruje swoją działalność w sektorze mediów i telekomunikacji, jednak działa również aktywnie w obszarach energetyki (ZE PAK S.A.)., finansów i bankowości (Plus Bank S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz transportu lotniczego (największa polska linia lotnicza prywatnych odrzutowców – Jet Story Sp. z o.o.).

 

Poza wymienionymi obszarami działalności biznesowej, Zygmunt Solorz angażuje się również w wiele różnych działalności filantropijnych. Jest między innymi pomysłodawcą i twórcą Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju. 

 

W 2019 roku Zygmunt Solorz powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Jest to jeden z elementów realizacji wizji Zygmunta Solorza, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce, w tym w szczególności jakości powietrza. Transformacja energetyczna ZE PAK wpisuje się również w realizację tej koncepcji.

 

Zygmunt Solorz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego, zasiada w radach nadzorczych kilkudziesięciu podmiotów, pełni m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w takich spółkach jak: Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus) czy Grupa Interia.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •