Data aktualizacji: 2021-08-23

Andrzej Janiszowski

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

 

Wykształcenie

Pan Andrzej Janiszowski ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Przebieg pacy zawodowej

 

2014 – 2020 Associate Partner w EY Business Consulting - Ekspert specjalizujący się w usługach doradczych sektora energii, ropy naftowej i gazu ziemnego, przemysłu ciężkiego w zakresie strategii i struktur organizacyjnych, poprawy efektywności i zarządzania regulacyjnego.

 

2010-2013 Dyrektor Zarządzający w PGNiG Sales&Trading GmbH (Grupa Kapitałowa PGNiG) - Menedżer odpowiedzialny za nadzór i wykonywanie wszystkich zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem działalności spółki obrotu commodities.

 

2008-2013 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem w PGNiG SA - Menedżer odpowiedzialny za realizację funkcji zarządzania regulacyjnego we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako szef zarządzania portfelem odpowiedzialny za konsolidację i reorganizację działalności związanej z obrotem energii, gazu i ropy naftowej.

 

2004-2008 Deloitte Business Consulting (wcześniej Andersen BC) – Starszy Konsultant specjalizujący się w usługach doradczych dla firm naftowych i gazowych, przemysłu ciężkiego i ciepłownictwa w obszarze strategii i struktur organizacyjnych, poprawy wydajności i zarządzania regulacyjnego.

 

2003-2004 Biuro Komitetu ds. Integracji UE – Audytor wewnętrzny, Członek zespołu ds. audytu wewnętrznego i kontroli

 

2002-2003 BGŻ SA (BGŻ BNP Paribas) – Analityk biznesowy specjalizujący się w ocenie rentowności produktów

 

Obszary specjalizacji

Zarządzanie strategiczne, Restrukturyzacja, Zarządzanie finansami, Prawo energetyczne, Zarządzanie ryzykiem, Handel commodities, OZE, Compliance, Optymalizacja procesów, Taryfy, Generacja rozproszona, M&A, Business development, Negocjacje, Regulacja infrastruktury energetycznej, Przemysł obronny, Optymalizacja Cash Flow, Zakupy, Projekty inwestycyjne.

 

Języki

Polski, Angielski na poziomie C2, Niemiecki na poziomie B1

 

W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Andrzej Janiszowski pełni funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu ZE PAK S.A.
 • Prezesa Zarządu PAK-PCE Biogaz sp. z o.o. 
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PAK Volt S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej w PAK Górnictwo sp. z o.o.

 

Wiceprezes Andrzej Janiszowski zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadańi kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych : 

 • Departament Rozwoju
 • Departament Handlu i Obsługi Rynku
 • Departament Nieruchomości 
 • Centrum Badań Jakości 
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •