Data aktualizacji: 2020-06-25

Henryk Sobierajski

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu 

 

Wykształcenie

Absolwent Liceum Energetycznego w Łodzi i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

W latach 1992 -1993 Pan Henryk Sobierajski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głos Press Sp. z o.o. Od 1996 roku jest związany z Grupą Polsat. W okresie od listopada 2010 do grudnia 2016 był Prezesem Zarządu Nord Licence A.S., a od września 2011 do grudnia 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Media Biznes Sp. z o.o. Od czerwca 2008 do marca 2018 roku Henryk Sobierajski był dyrektorem kanału informacyjnego Polsat News, od marca 2009 do marca 2018 szefem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Od czerwca 2010 roku do października 2019 roku Henryk Sobierajski był członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, w której od września 2010 roku do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

 

W latach 1999 - 2003 Henryk Sobierajski był członkiem Rady Nadzorczej Kurier Polski Sp. z o.o. W latach 2005-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Od czerwca 2012 roku do czerwca 2017 roku Henryk Sobierajski był członkiem Rady Nadzorczej spółki Elektrim-Volt SA.

 

Prezes Zarządu Henryk Sobierajski zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy:

 • Departament Obsługi Władz Spółki
 • Departament Restrukturyzacji
 • Departament ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Biuro Komunikacji Korporacyjnej
 • Dział Audytu Wewnętrznego
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego – Inspektor Ochrony Danych
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Mienia

 

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •