Data aktualizacji: 2021-03-29

Katarzyna Sobierajska

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu 

 

Wykształcenie

Katarzyna Sobierajska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz polsko-holenderskich studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Katarzyna Sobierajska doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji państwowej biorąc udział w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej oraz zarządzając dużymi projektami promocyjnymi. W latach 1995-2000 w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Promocji Turystyki. Następnie od 2000 roku pracowała w Polskiej Organizacji Turystycznej jako Dyrektor Departamentu Promocji, gdzie odpowiadała za promocję Polski na rynkach zagranicznych. W latach 2008-2014 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki.

Od kwietnia 2015 roku pełniła funkcję prezesa zarządu Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od ZE PAK) do 30 grudnia 2020 r., tj. do momentu połączenia się Elektrowni Pątnów II z ZE PAK SA. Na przełomie lat 2016/2017 zasiadała również w zarządach ZE PAK SA, PAK KWB Adamów SA i PAK KWB Konin SA.

 

 W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Katarzyna Sobierajska pełni funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu ZE PAK S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej w Aquakon sp. z o.o - w likwidacji

 

Wiceprezes Katarzyna Sobierajska zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy:

 • Departament Logistyki i Zakupów
 • Departament Restrukturyzacji
 • Departament Administracji 
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •