Data aktualizacji: 2021-03-29

Maciej Nietopiel

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

 

Maciej Nietopiel urodził się w 1977 roku w Koninie. Posiada wykształcenie wyższe. W 2001 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ze specjalnością „zarządzanie przedsiębiorstwami”. W 2007 roku na tej samej uczelni ukończył studium podyplomowe „Analiza finansowa i Controlling”.

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Przez większą część swojej kariery zawodowej Maciej Nietopiel związany był z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Pracę w ZE PAK SA rozpoczął w 2002 roku, w departamencie finansowym gdzie m. in. współpracował w procesach organizacji finansowania, zajmował się wyceną instrumentów finansowych, brał udział w projektowaniu i wdrażaniu strategii zabezpieczania ryzyka (w latach 2009 – 2015 członek Komitetu Ryzyka spółki). Od 2012 roku, po debiucie spółki na GPW w Warszawie, pracował w Biurze Relacji Inwestorskich, początkowo na stanowisku specjalisty a od 2017 roku jako kierownik tej komórki. W ramach swoich zadań koordynował prace w zakresie kształtowania kompleksowego wizerunku spółki w obszarze relacji inwestorskich, oraz obowiązków informacyjnych dotyczących spółek publicznych. Do jego zadań należała również analiza otoczenia konkurencyjnego spółki.

Przed rozpoczęciem pracy w ZE PAK SA Maciej Nietopiel w latach 2001 – 2002 pracował również w Orbis SA i Ruch SA.

 

W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Maciej Nietopiel pełni funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu ZE PAK SA,
 • Prezesa Zarządu w spółkach: PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.,
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Aquakon Sp. z o.o.,
 • Wicerzewodniczącego Rady Nadzorczej w PAK VOLT SA,
 • Członka Rady Nadzorczej spółkach: PAK Serwis Sp. z o.o., PAK Górnictwo Sp. z o.o.,

 

Wiceprezes Maciej Nietopiel zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań
i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych :

 • Dyrektor Finansowy
 • Biuro Relacji Inwestorskich 
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •