Data aktualizacji: 2021-11-08

Zygmunt Artwik

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

 

Wykształcenie

Zygmunt Artwik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej o specjalizacji wytwarzanie energii elektrycznej. Ponadto ma ukończony kurs dla menedżerów energetyki w Instytucie Petten (Holandia) oraz kurs dla dyrektorów technicznych w Instytucie Energetyki i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Północnej Dakoty (Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Zygmunt Artwik posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje dyrektora i wiceprezesa elektrowni i firm inżynieryjnych. Poza tym prowadził projekt budowy elektrowni m.in. w Kozienicach, Połańcu, Pątnowie i w Turcji. Jest również autorem kilku patentów, usprawnień technicznych i technologicznych dotyczących utrzymania i eksploatacji kotłów i turbin parowych.

 

W latach 1976-1979 pracował w Elektrowni Kozienice jako Dyżurny Kierownik dwóch bloków 2x220MW. W latach 1979-2000 pracował w Elektrowni Połaniec zajmując kolejno stanowiska: Kierownika Rozruchu Bloków, Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji Elektrowni, Dyrektora Technicznego i Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych. Ze względu na posiadane doświadczenia w latach 1986-1988 w czasie pracy w Elektrowni Połaniec był oddelegowany do firmy Elektrim SA na stanowisko Kierownika Rozruchu – budowanej elektrowni w Turcji – Yenikoy. W latach 2000-2003 pracował w Elektrim Megadex Warszawa zajmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. W latach 2003-2013 był Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Zakładu Energetyki w Polimex Mostostal SA W latach 2013-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ERBUD Industry Sp. z o.o. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora w KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Od 2015 roku w ZE PAK S.A. pełni funkcję Wieprezesa Zarządu ds. Produkcji.

 

W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Zygmunt Artwik pełni funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu ZE PAK SA
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PAK Serwis sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej w PAK Volt S.A.

 

Wiceprezes Zygmunt Artwik zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy:

 • Elektrownia Pątnów – Adamów – Konin
 • Departament Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym
 • Departament Inwestycji
 • Wydział Głównego Energetyka i Paliw
 • Dział Zarządzania Jakością
 • Dział BHP
 • Pełnomocnik ds. Ochrony ppoż.
 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •