Data aktualizacji: 2020-07-31

Przetargi na energię elektryczną

Przetargi ZE PAK SA

W chwili obecnej nie są prowadzone przetargi na sprzedaż energii elektrycznej z ZE PAK

 

 

Przetargi Pątnów II

W chwili obecnej nie jest prowadzony przetarg na sprzedaż energii elektrycznej z Pątnów II

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •