Zamówienia

Zamówienia publiczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi przetargami ogłoszonymi przez ZE PAK S.A. Organizacją i prowadzeniem postępowań przetargowych, w których wyłaniani są dostawcy dóbr, w strukturach ZE PAK S.A. zajmuje się Departament Logistyki i Zakupów.

Departament Logistyki i Zakupów działa w oparciu o: Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Regulamin Wyboru Dostawców (dokument wewnętrzny Spółki).


Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyniku postępowania

Archiwum przetargów 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •