Data aktualizacji: 2024-02-19

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie

Jednym z najważniejszych kierunków nowej strategii ZE PAK jest wykorzystanie energii słonecznej.

 

Na miejsce pierwszej farmy fotowoltaicznej wybrano gminę Brudzew, instalacja jest zlokalizowana na obszarze dawnej odkrywki Koźmin eksploatowanej przez PAK KWB Adamów. Odkrywka Koźmin zakończyła pracę w czerwcu 2016 roku. Plan rekultywacji obszaru pogórniczego przewidywał pierwotnie rekultywację o w kierunku wodnym (utworzenie czterech akwenów: Głowy, Koźmin, Janiszew i zbiornika Koźmin Końcowy) oraz rekultywację o w kierunku rolnym i leśnym. Do tych planów dołączono projekt farmy fotowoltaicznej, położonej we wschodniej części gminy Brudzew w granicach wsi Janiszew i Koźmin.

 

28 października farma fotowoltaiczna w Gminie Brudzew została otwarta. Jest to największa elektrownia słoneczna w Polsce, która rozpoczyna działalność i produkcję czystej i zielonej energii. Farma powstała z inicjatywy Zygmunta Solorza i jest jednym z etapów realizacji przejścia ZE PAK na produkcję czystej energii i odejścia od węgla brunatnego.

 

 „To jedna z największych w Polsce inwestycja w zieloną energię zrealizowana przez prywatny kapitał. Nasza nowoczesna i obecnie największa w Polsce elektrownia słoneczna to kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZE PAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł – w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości” 
– mówi Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA.

 

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze ok.112 hektarów. Do jej budowy wykorzystano moduły fotowoltaiczne o mocy rzędu 450W (155 000 sztuk), inwertery o mocy 185 kW i transformatory 20/0,4 kV oraz transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20/kV.

 

Moc nominalna farmy w Brudzewie, wynosząca 70 MW, sprawia, że jest to jedna z największych instalacji tego typu w Polsce i jedna z najpotężniejszych w Europie Środkowej. Budowę farmy słonecznej prowadziły spółka Esoleo, należąca do Grupy Cyfrowy Polsat, wraz ze spółką PAK SERWIS z Grupy Kapitałowej ZE PAK. Przy budowie farmy, spółka ESOLEO zaangażowała m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

 

„Powiat Turecki i Brudzew – kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcjazielonej energii – to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto – zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze – zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie” 
– dodaje Piotr Woźny, Prezes ZE PAK SA.

 

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie, przyczyni się do zmniejszenia wzrostu temperatury atmosfery – co jest w tej chwili kluczowe dla zatrzymania wzrostu ocieplenia klimatu. Rocznie elektrownia ma produkować ok 68 188 MWh, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 56,7 tysięcy ton CO2 rocznie. W tym kontekście należy pamiętać, że obecne wysokie ceny energii to między innymi efekt gigantycznego wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 – w ciągu ostatniego roku koszt emisji 1 tony CO2 wzrósł o 156% z 22,98 EURO za tonę do ok. 59 EURO.

 

- Zielona energia z Brudzewa popłynęła dwa dni przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego COP 26, zwanego „szczytem ostatniej szansy” dla świata na porozumienie w sprawie zatrzymania globalnego ocieplenia. – Takie inwestycje pokazują, że przy porozumieniu wszystkich: biznesu, mieszkańców i samorządu, możemy ten wyścig na rzecz ochrony klimatu wygrać 
– mówi Mariusz Klimczak, Prezes ESOLEO Sp. z o.o. 

 

Ryszard Mycek, Prezes Zarządu Spółki PAK SERWIS wskazuje, że elektrownia w Brudzewie jest pierwszym w Polsce modułem wytwarzania energii typu D, który przeszedł certyfikacje ION wg nowego kodeksu sieciowego NC RfG.

 

Dla PAK SERWIS praca nad tym projektem była niezwykle istotna, bo dzięki temu mogliśmy udowodnić, że spółka serwisowa ZE PAK doskonale radzi sobie na rynku wielkoskalowych inwestycji OZE. Zakres naszych prac obejmował między innymi przebudowę Głównego Punktu Zasilania wykorzystywanego w przeszłości przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów dla potrzeb wyprowadzenia mocy z Farmy PV Brudzew, dostawę i uruchomienie 31 stacji transformatorowych 0,8/20 kV czy też uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Farmy PV Brudzew wraz z komunikacją z dyspozycją mocy Energa Operator. 

 

Do budowy elektrowni, oprócz modułów wykorzystano 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Samo ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma 12 km długości. Na terenie elektrowni jest 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2MVA. Palety po modułach fotowoltaicznych zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli.

 

„Budowa przez ZE PAK SA farmy fotowoltaicznej na terenach, gdzie jeszcze niedawno eksploatowano węgiel brunatny, idealnie wpisuje się proces sprawiedliwej transformacji jednego z ważnych regionów górniczych Polski, jakim jest Wschodnia Wielkopolska. To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora” 
– Piotr Woźny Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=PPS7MndTvlw&t=1s