Data aktualizacji: 2024-06-13

Stowarzyszenie Lepsza Polska

 

  

Stowarzyszenie Program Czysta Polska zmienia się w Stowarzyszenie Lepsza Polska. Zmiana związana jest ze skutecznym wypełnieniem celów przez Program Czysta Polska i decyzją o rozwoju i rozszerzeniu działalności. Lepsza Polska będzie zajmowała się ekologią, klimatem, transformacją energetyczną oraz rozwojem społecznym i gospodarczym Polski.

 

Członkiem Stowarzyszenia jest ZE PAK Spółka Akcyjna.

 

ZE PAK S.A. koncentrowała się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań, jakie czekają branżę energetyczną w nieodległej przyszłości.
Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji – to wszystko wymogi jakim muszą sprostać konwencjonalni wytwórcy i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. z zadowoleniem i satysfakcją przyjęła inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska” – wizji uczynienia Polski czystą poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę. Jako członek Stowarzyszenia Lepsza Polska nadal kontynuuje działania dotyczące produkcji czystej, zielonej energii oraz upowszechnianie wiedzy o ekologii, a także będzie wspierać realizację nowych celów.

 

Spółka już znacząco zmniejszyła swój udział węgla w miksie energetycznym. W 2019 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tzn. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.
Zgodnie z deklaracjami 30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godzin. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych.

 

Elektrownia Konin, w której od 2012 roku eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, została w 2022 roku powiększona o kolejną jednostkę biomasową. Kocioł K7, opalany wcześniej węglem brunatnym, został przystosowany do wyłącznego spalania biomasy. Wraz z modernizacją współpracujących z nim urządzeń (elektrofiltr wraz z instalacją odpopielania, system podawania paliwa, turbogenerator), wytwarza on energię elektryczną oraz może funkcjonować jako rezerwowa jednostka wytwarzania energii cieplnej na potrzeby miasta Konin. Łączna moc Elektrowni Konin wynosi 100 MWe.

 

W 2021 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności jednej z największych elektrowni słonecznych w Polsce. Farma fotowoltaiczna w Brudzewie, zbudowana przez konsorcjum ESOLEO sp. z o.o. oraz PAK SERWIS sp. z o.o. na terenach dawnej działalności górniczej o powierzchni ok. 100 hektarów, ma łączną moc 70 MWp, a jednym z odbiorców prądu jest m. in. Grupa Polsat Plus.

 

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online lub poprzez wysłanie wydrukowanej deklaracji na adres Stowarzyszenia.

 

https://www.lepszapolska.pl/dolacz-do-nas/