Data aktualizacji: 2019-02-27

ZE PAK SA

Energia elektryczna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2018 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.


I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2018 roku.

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

7,54

Węgiel brunatny

91,87

Inne

0,59

Razem

100

 

II. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2018 roku.

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2018 roku.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 Nox Pyły Odpady radioaktywne

Mg/MWh

 

 

www.zepak.com.pl

 

 

Węgiel brunatny

1,17914 0,00094 0,00145 0,00017  -

Biomasa 

1,09516 0,00001 0,00094 0,00002  -

Razem

1,17280 0,00087 0,00141 0,00016  -

 

Ciepło

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2018 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.I. Struktura paliw energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2018 roku.

Elektrownia Pątnów

 

Źródło energii Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

-

Węgiel brunatny

99,43

Inne

0,57

Razem

100

 

Elektrownia Konin

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

63,42

Węgiel brunatny

36,28

Inne

0,30

Razem

100

 

II. Wykresy kołowe obrazujące graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Pątnów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Konin

 

 

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. 2018 r. 

 

Elektrownia Pątnów

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny 0,1275 0,00009 0,00015 0,00002   -

www.zepak.com.pl

razem   0,1275 0,00009 0,00015  0,00002   -

  

Elektrownia Konin

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny

0,13531 0,00047 0,00025 0,00002   -

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,12177 0,000001 0,0001 0,000003 -

 

razem 

 0,12670 0,00017  0,00016 0,00001  -
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •