Data aktualizacji: 2019-04-04

Aktualności

List otwarty do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy

List otwarty Zarządu PAK KWB Konin SA i ZE PAK SA do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy w sprawie wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu negatywnej decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo  

16.03.2017
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •