Data aktualizacji: 2024-04-17

Aktualności

List otwarty do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy

List otwarty Zarządu PAK KWB Konin SA i ZE PAK SA do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy w sprawie wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu negatywnej decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo  

16.03.2017

Dywidenda z zysku za rok 2013

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia które odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku podjęto uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 231.856.798,62 PLN w następujący sposób:      kwotę 34.560.011,96 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wynosi 0,68 PLN;    kwotę 197.296.786,66 zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego.      Dzień dywidendy ustalono na 6 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2014 roku.     Propozycja Zarządu, poparta przez Radę Nadzorczą, przedstawiona jako projekt uchwały przewidywała przeznaczenie całości zysku za rok 2013 na zasilenie kapitału zapasowego.  Propozycja jednego z akcjonariuszy, zgłoszona przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, opublikowana raportem bieżącym nr 24/2014 przewidywała:      przeznaczenie kwoty w wysokości 69.120.023,92 PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 1,36 PLN na jedną akcję;    przeznaczenie kwoty w wysokości 162.736.774,7 PLN na kapitał zapasowy.      Podczas Walnego Zgromadzenia inny z akcjonariuszy zgłosił kolejny projekt uchwały przewidujący:      przeznaczenie kwoty w wysokości 34.560.011,96 PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 0,68 PLN na jedną akcję;    przeznaczenie kwoty w wysokości 197.296.786,66 PLN na kapitał zapasowy, który został zatwierdzony większością głosów akcjonariuszy.  

17.07.2014
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •